ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ พบปะประชาชนผู้มาติดต่อราชการ พร้อมประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

วันที่ 14 มีนาคม 2567  พ.ต.อ.ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ พบปะประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ จุดบริการ One Stop Service เพื่อสุ่มสอบถามการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และมีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ หรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ พร้อมประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่     (No Gift Policy) หากพบการทุจริต เรียกรับสินบน สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน