สถานที่ตั้ง

เลขที่ 919 หมู่ 17 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210

หมายเลขโทรศัพท์

Tel. 044-559-127

FACEBOOK

https://www.facebook.com/immsurin/

E-mail Address