admin

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ พบปะประชาชนผู้มาติดต่อราชการ พร้อมประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

วันที่ 14 มีนาคม 2567  พ.ต.อ.ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้กำกั …

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ พบปะประชาชนผู้มาติดต่อราชการ พร้อมประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) Read More »

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรม เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการต่อต้านการทุจริต

วันที่ 22 ก.พ.67 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์ …

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรม เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการต่อต้านการทุจริต Read More »

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ธนวัฒน์ พ …

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) Read More »

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ พบปะประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

วันที่ 14 มีนาคม 2567  พ.ต.อ.ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้กำกั …

ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ พบปะประชาชนผู้มาติดต่อราชการ Read More »